Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:โชว์ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ
(3/3/2014 3:26:03 PM)
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์
เอามาโชว์ให้เพื่อนๆสมาชิกชมกันครับ
แผ่นสุนทราภรณ์ชุดนี้สภาพสวยมากตั้งแต่ปก
สังเกตุได้จากการสะท้อนเวลาถ่ายรูป ปกยังใหม่ แผ่นเอง
ก้แทบจะไม่มีร่องรอยเท่าไหร่เรียกว่าเจ้าของเดิม
เก้บมาดี และเบอร์ก็เรียงกันประมาณ4-5แผ่นครับ
วงดนตรีสุนทราภรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.
2482 โดยมีศิลปินยุคต้นๆ ดังนี้คือ เอื้อ สุนทรสนาน, มัณฑนา
โมรากุล, เลิศ ประสมทรัพย์, สุภาพ รัศมิทัต, สุปาณี พุกสมบุญ,
จันทนา โอบายวาทย์, จุรี โอศิริ, วินัย จุลละบุษปะ, เพ็ญศรี พุ่มชู
ศรี, ชวลี ช่วงวิทย์, พูลศรี เจริญพงษ์, วรนุช อารีย์, ศรีสุดา รัช
ตะวรรณ, สมศักดิ์ เทพานนท์, รวงทอง ทองลั่นธม, หม่อม
ราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, อ้อย อัจฉรา, มาริษา อมาตยกุล, บุ
ษยา รังสี เป็นต้น

การรวมกลุ่มของนักดนตรีวงสุนทราภรณ์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2479 โดยเอื้อ สุนทรสนานกับเพื่อนๆ ร่วมกันตั้งวงดนตรีไทย
ฟิล์ม ของบริษัท ภาพยนตร์ไทยฟิล์ม จำกัด โดยพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล เมื่อบริษัทเลิกกิจการในปี พ.ศ.
2482 ประจวบกับวิลาศ โอสถานนท์ อธิบดีกรมโฆษณาการ ดำริ
ให้มีวงดนตรีประจำกรม เอื้อและเพื่อนนักดนตรีวงไทยฟิล์ม จึง
เข้ามาประจำเป็นวงหัสดนตรีกรมโฆษณาการ และเปลี่ยนชื่อเป็น
วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ในเวลาต่อมา โดยนักดนตรีชุดเดียว
กันนี้ เมื่อรับงานของทางราชการ จะใช้ชื่อว่าวงดนตรีกรม
โฆษณาการ แต่เมื่อใช้รับงานส่วนตัว นอกเวลาราชการ จะใช้ชื่อ
ว่าวงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยมีที่มาจาก นามสกุลของเอื้อ (สุนทร
สนาน) สนธิคำกับชื่อคนรักของเอื้อ (อาภรณ์)webmaster, อีเมลล์: (3/3/2014 3:26:03 PM) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 1
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:26:26 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 2
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:26:48 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 3
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:27:05 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 4
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:27:23 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 5
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:27:41 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 6
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:28:21 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 7
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:28:37 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 8
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:28:52 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 9
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:29:09 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 10
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:29:35 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 11
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:30:00 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 12
ปกแผ่นเสียง สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:30:53 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 13
ปกแผ่นเสียง สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:31:21 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 14
ปกแผ่นเสียง สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:32:15 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 15
ปกแผ่นเสียง สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:32:32 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 16
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:32:52 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 17
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:33:07 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 18
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:33:23 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 19
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:33:39 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 20
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:33:59 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 21
ปกแผ่นเสียง วงดนตรีสุนทราภรณ์ สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:34:20 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 22
ปกแผ่นเสียง สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:34:34 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 23
ปกแผ่นเสียง สภาพสวยกริ๊บๆ

จาก คุณwebmaster (3/3/2014 3:34:47 PM)
กลับด้านบนเฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte