Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:นิยายชุดสามเกลอตอน "ดาวหางทลายโลก"
(6/14/2016 8:06:57 AM)
"ดาวหางทลายโลก" เป็นตอนสำคัญที่ ป. อินทรปาลิต เขียนเป็น
พิเศษเพื่อให้ท่านอ่านเป็นนวนิยายหรือ หัสนิยาย โลกที่เราอาศัย
อยู่นี้ อาจจะถึงกาลอวสานเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง "ดาว
หางทลายโลก" ก็ได้ ชาวคณะเพลินจิตต์ขอรับรองว่าเรื่องนี้เป็น
เรื่องตลกขบขันที่ยอดเยี่ยมและใหญ่ยิ่งจริงๆ

ขณะนี้ ป. อินทรปาลิต กำลังสร้างนิยายชุดสามเกลอตอนใหม่อีก
ตอนหนึ่ง คือ "หนุ่มเนื้อหอม" กล่าวถึงลูกๆ ของสี่สหายซึ่งเรียน
สำเร็จมาจากสหรัฐอเมริกา แต่พวกคุณพ่อก็ร่วมแสดงด้วย ท่าน
จะต้องหัวเราะอย่างท้องคัดท้องแข็งและพึงพอใจในบทบาทของ
เจ้าหนุ่มรูปหล่อทั้งสี่คน ซึ่งเป็นทายาทของคณะพรรคสี่สหาย
เพลินจิตต์จะจัดพิมพ์เสนอท่านหลังจาก "ดาวหางทลายโลก" จบ
แล้ว

ในที่สุดนี้ ขอเรียนให้แฟนบริการฟรีทั่วประเทศทราบว่า บัตร ส.
ค.ส. ๒๕๐๘ ของท่านที่ส่งไปในนามของ บริษัทเพลินจิตต์
จำกัดและชาวคณะเพลินจิตต์นั้น เราได้รับไว้ด้วยความสำนึกใน
พระคุณของท่านเป็นอย่างสูง ถึงแม้วันปีใหม่จะผ่านมานานแล้ว
เราก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรท่านเช่นเดียวกัน พรใดที่เป็นพรอัน
ประเสริฐและความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการขอจง
ประสบแด่ท่านทั้งหลายผู้มีอุปการคุณต่อเพลินจิตต์โดยทั่วหน้า
กันตลอดปีใหม่นี้

อนึ่ง เพลินจิตต์ มีข่าวดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า เราจะได้เชิญ
ชวนนักเขียนทุกๆ รุ่นที่อยู่ในความนิยมของท่านผู้อ่านมาร่วมมือ
กันสร้าง เพลินจิตต์ ฉบับ ขวัญใจ โปรดจำไว้ให้มั่น เพลินจิตต์
ฉบับ ขวัญใจ เป็นนวนิยายเล่มเดียวจบต่างเรื่องต่างรสกันตาม
ความถนัดของผู้เขียน มีความหนาถึง ๑๖๐ หน้า แต่ราคา
จำหน่ายเพียงเล่มละ ๓.๐๐ บาทเท่านั้น ซึ่งตามตลาดหนังสือ
นวนิยายราคา ๓.๐๐ บาท มีความหนาเพียง ๑๐๐ หน้าเป็นอย่าง
มาก

หนังสือดี ราคาถูก เพื่อ ปลูกความนิยม คือวิธีดำเนินงานของเรา

ที่มา : บทนำจาก สามเกลอตอน ดาวหางทลายโลก ตอนที่ 1 ฉบับ
พิมพ์ครั้งแรก

webmaster, อีเมลล์: (6/14/2016 8:06:57 AM) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 1
นิยายชุดสามเกลอตอน "ดาวหางทลายโลก"

จาก คุณwebmaster (6/14/2016 8:07:16 AM)
กลับด้านบนเฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte