Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:วิธีแยกภาพถ่ายกับภาพพิมพ์ออกจากกันแบบง่ายๆ
(4/16/2015 8:28:04 AM)
เพื่อให้สมาชิกแยกภาพถ่ายกับภาพพิมพ์ออกจากกัน
แบบง่ายๆ ภาพถ่ายไม่มีเม็ดสกรีนแน่ๆ
ภาพพิพม์รุ่นเก่าสมัยรัชกาลที่5 ยังไม่มีระบบ Offset 4สีแบบ
CMYKแน่ๆ
คราวนี้มาดูเรื่องระบบพิมพ์ในสมัยก่อนกันบ้างครับ
ภาพที่ถ่ายมาจะเป็นในแต่ละยุคสมัย เริ่มตั้งแต่
ภาพพิมพ์หินในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวตอนทรงครองราชย์25ปี เป็นภาพจากหนังสือพระ
ไตรปิฎก รศ114
ภาพต่อไปเป็นภาพหญิงสาวจากหนังสือนิยาย พิมพ์ในปี 2460
ภาพต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราไชย
ในหนังสืองานพระศพปี 2466
(เริ่มมีเม็ดในระบบพิมพ์แต่เป็นสีตายสีเดียว)
ภาพต่อไปเป็นภาพคนพายเรือจากตำราพรหมชาติ
พิมพ์ประมาณปี 2468
ภาพต่อไปจากหนังสือรายงานการประชุม 2473 พิมพ์ที่บางกอก
(เริ่มมีเม็ดสกรีนหลายสี)

webmaster, อีเมลล์: (4/16/2015 8:28:04 AM) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 1
ภาพพิมพ์หินในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวตอนทรงครองราชย์25ปี เป็นภาพจากหนังสือพระ
ไตรปิฎก รศ114


จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:38:21 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 2
ภาพพิมพ์หินในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวตอนทรงครองราชย์25ปี เป็นภาพจากหนังสือพระ
ไตรปิฎก รศ114


จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:39:56 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 3
ภาพต่อไปเป็นภาพหญิงสาวจากหนังสือนิยาย พิมพ์ในปี 2460


จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:41:35 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 4
ภาพต่อไปเป็นภาพหญิงสาวจากหนังสือนิยาย พิมพ์ในปี 2460


จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:41:53 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 5
ภาพต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราไชย
ในหนังสืองานพระศพปี 2466
(เริ่มมีเม็ดในระบบพิมพ์แต่เป็นสีตายสีเดียว)


จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:42:19 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 6
ภาพต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราไชย
ในหนังสืองานพระศพปี 2466
(เริ่มมีเม็ดในระบบพิมพ์แต่เป็นสีตายสีเดียว)


จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:42:39 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 7
ภาพต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราไชย
ในหนังสืองานพระศพปี 2466
(เริ่มมีเม็ดในระบบพิมพ์แต่เป็นสีตายสีเดียว)


จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:42:56 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 8
ภาพต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราไชย
ในหนังสืองานพระศพปี 2466
(เริ่มมีเม็ดในระบบพิมพ์แต่เป็นสีตายสีเดียว)


จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:43:11 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 9
ภาพต่อไปเป็นภาพคนพายเรือจากตำราพรหมชาติ
พิมพ์ประมาณปี 2468

จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:43:50 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 10
ภาพต่อไปเป็นภาพคนพายเรือจากตำราพรหมชาติ
พิมพ์ประมาณปี 2468

จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:44:06 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 11
ภาพต่อไปจากหนังสือรายงานการประชุม 2473 พิมพ์ที่บางกอก
(เริ่มมีเม็ดสกรีนหลายสี)


จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:44:33 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 12
ภาพต่อไปจากหนังสือรายงานการประชุม 2473 พิมพ์ที่บางกอก
(เริ่มมีเม็ดสกรีนหลายสี)


จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:44:47 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 13
ภาพต่อไปจากหนังสือรายงานการประชุม 2473 พิมพ์ที่บางกอก
(เริ่มมีเม็ดสกรีนหลายสี)


จาก คุณwebmaster (4/16/2015 8:45:02 AM)
กลับด้านบนเฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte