Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:พระทวารวดีเนื้อนิมิตเมืองศรีมหาโพธิ์ หลวงปู่เพิ่ม 2518
(2/12/2015 5:12:56 PM)
พระทวารวดีเนื้อชนวนโลหะเก่าล้วน(นิมิตเมืองศรีมหาโพธิ์ )
สร้างในปี 2518
"พระอาจารย์ใบ คุณวีโร เกิดนิมิตขึ้นในขณะที่ท่านจำวัดอยู่ว่า
ได้ไปกราบพระพุทธรูปศิลาอันเป็นองค์ประธานในพระอุโบสถวัด
พระปฐมเจดีย์ เมื่อกราบแล้วก็ได้พบหลวงปู่บุญนั่งอยู่หน้าพระ
ประธานองค์นั้น ท่านจึงคลานเข้าไปกราบหลวงปู่บุญ พอเงยหน้า
ขึ้นหลวงปู่ก็ยิ้ม แล้วส่งก้อนโลหะสีขาวขนาดใหญ่ให้พระอาจารย์
ใบก้อนหนึ่งเป็นก้อนโลหะสีขามมีประกายงดงาม"


มือใหม่หัดส่อง, อีเมลล์: (2/12/2015 5:12:56 PM) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 1
พระอาจารย์ใบ คุณวีโร จึงได้นำไปถวายให้หลวงปู่เพิ่มดู
และเล่านิมิตและเหตุการณ์นั้นให้หลวงปู่เพิ่มฟัง
หลวงปู่เพิ่มได้บอกแก่อาจารย์ใบว่า ก้อนโลหะนั้นคงเป็นนิมิต
เมืองศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าสมัยทวาราวดี เพราะการสร้าง
เมืองสมัยโบราณ จะต้องใช้อาจารย์ที่มีวิทยาคมกล้าแข็งแรงมา
ทำพิธีสร้าง “ นิมิตเมือง ” ด้วยโลหะหลอมเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์ฝัง
ไว้ใจกลางเมือง คล้ายหัวใจของเมืองเพื่อปกป้องคุ้มครองชาว
เมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข หลวงปู่เพิ่มจึงบอกให้อาจารย์ใบไปสร้าง
พิมพ์พระแบบพระประธาน ในโบสถ์พระปฐมเจดีย์ตามนิมิต แล้ว
ท่านก็รับก้อนโลหะนั้นไว้ ปลุกเสกตลอดจนกระทั่งถึงวันนำก้อน
โลหะนั้นไปหลอมสร้างพระเครื่องขึ้น เมือหลอมและรีดเป็นแผ่น
แล้วได้ไม่มากนัก พระอาจารย์ใบท่านเกรงจะไม่พอแจก จึงไป
ปรึกษาหลวงปู่เพิ่ม หลวงปู่ท่านแนะนำให้เอาทองแดงผสมเป็น
อีกเนื้อหนึ่ง ผู้เขียนและพระอาจารย์ใบ จึงให้ช่างผสมเนื้อทอง
แดง ส่วนหนึ่งผสมเนื้อเงินส่วนหนึ่ง ผลจึงออกมาว่า พระเครื่อง
ชุดนี้มี ๓ เนื้อ คือ
๑. เนื้อโลหะเก่าล้วน สร้างได้ ๓๐๐ องค์
๒. เนื้อโลหะเก่าผสมเงิน สร้างได้ ๑๐๐ องค์
๓. เนื้อโลหะเก่าผสมทองแดง สร้างได้ ๑,๐๐๐ องค์
โลหะที่ได้แล้วนำไปให้ช่างสนั่นปั๊มที่โรงปั๊มข้างวัดเครือวัลย์
แล้วจึงนำไปให้หลวงปู่ปลุกเสก ๑ พรรษา...

(คัดลอกบทความจากหนังสือหลวงปู่เพิ่ม ฉบับพิพิธภัณฑ์ อ.สุ
ธน)


จาก คุณมือใหม่หัดส่อง (2/12/2015 5:14:17 PM)
กลับด้านบนเฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte