Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:พุทธรูปไม้แกะสลักงานศิลปะจีน
(5/26/2014 9:44:01 AM)
การปฏิวัติจีนใน พ.ศ.๒๔๕๔ ทำให้ราชวงศ์แมนจูสิ้นสุดลง ล้ม
ล้างระบบจักรพรรดิ ตั้งระบบสาธารณรัฐขึ้นมาแทน นับแต่นั้น
มา องค์กรสงฆ์ในประเทศจีนก็ประสบปัญหาเรื่อยมา พ.
ศ.๒๔๗๒ พระภิกษุจีนชื่อ “ไตชู” จัดตั้งสมาคมพระพุทธศาสนา
แห่งประเทศจีนขึ้นที่เมืองนานกิง เพื่อรักษาสถานะของพระพุทธ
ศาสนา ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ระหว่าง พ.
ศ.๒๕๐๘–๒๕๑๘ วัดและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนาถูก
ทำลายไปและองค์กรสงฆ์อ่อนแอจนยากที่จะเยียวยา


webmaster, อีเมลล์: (5/26/2014 9:44:01 AM) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 1
คุณอรุณ เวสสุวรรณ เดินทางไปจีนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เขียน
หนังสือเล่าเหตุการณ์พุทธศาสนาในจีน บอกว่า พ.ศ. ๒๔๙๖
ชาวจีนที่เป็นคฤหัสถ์รวมตัวตั้งสมาคมพุทธศาสนา เพื่อฟื้นฟู
พระพุทธศาสนา เพราะพระถูกจำกัดสิทธิ เป็นแค่คนงานไป
แล้ว เป็นกาฝากหรือพยาธิที่เกาะกินสังคม ชาวบ้านเลยตั้งพุทธ
สมาคมขึ้นมา และรวบรวมข้อมูลว่า สมัยที่การปฏิวัติวัฒนธรรม
ยังไม่รุนแรง มีการสำรวจสัมมโนประชากรพบว่า มีพระอยู่
ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ รูป มีชาวพุทธอยู่ประมาณ ๑๐๐ ล้าน
คน แต่พอเหมาเจ๋อตงปฏิวัติวัฒนธรรม ข้อมูลบอกว่า วัดถูก
ทำลายไป ๑๓๐,๐๐๐ วัด เหลือ ๑,๐๐๐ วัด เก็บไว้เป็นที่
กักกันพระสงฆ์


จาก คุณwebmaster (5/26/2014 9:44:26 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 2
จีนใหม่สมัยเหมาเจ๋อตุงประกาศปฏิวัติทางวัฒนธรรม สั่ง
ประหารความคิดเก่า วัฒนธรรมเก่า ประเพณีเก่า และนิสัยเก่า
พระพุทธศาสนาทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ถูกทำลาย
ย่อยยับไม่เหลือ ท่านโจเอินไหลและเติ้งเสี่ยวผิงเป็นคนทัดทาน
ไว้ มรดกทางวัฒนธรรมจึงเหลืออยู่บ้าง โจเอินไหลเหมือนไม้กัน
ผีหรือไม้กันสุนัข ไปเยี่ยมชมวัดไหนก็บันทึกไว้ ไปปลูกต้นโพธิ
เป็นสัญญลักษณ์ว่า โจเอินไหลมาเยี่ยมวัดนี้แล้ว อุปถัมภ์วัดนี้
ใครจะทำลายไม่ได้


จาก คุณwebmaster (5/26/2014 9:45:09 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 3
ปี พ.ศ.๒๕๒๙ คุณอรุณ เวสสุวรรณเดินทางไปที่มณฑลกวาง
เจา สัมภาษณ์ไต้ซือชื่อ “กวงหมิง” แห่งวัดหริงโหรง ไต้ซือ
บอกว่า ปัจจุบันวัดที่มีพระภิกษุอาศัยอยู่มีเพียง ๒๐๐ กว่าวัด
นอกนั้นเป็นวัดร้าง เป็นโบราณสถาน แม้พระภิกษุจะอยู่ในวัดก็มี
หน้าที่ดูแลโบราณสถาน ดำรงชีพได้ด้วยเงินที่มีคนบำรุงวัด
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในชีวิตประจำวันน้อยมาก
กิจกรรมการฟังธรรมแทบไม่มีปรากฏให้เห็น การฟังธรรมหาคน
สนใจไม่ได้เลย

จาก คุณwebmaster (5/26/2014 9:45:33 AM)
กลับด้านบนเฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte