Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:เหรียญเสมา ส.ช หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม นครปฐม
(4/28/2014 10:31:53 AM)
เหรียญเสมา ส.ช. นี้นับเป็นเหรียญเสมา หน้าหนุ่มที่เข้าใจกันว่า
เป็นรุ่นที่ 7 อันได้สืบทอดบล็อกด้านหน้าต่อเนื่องกันมาอย่างยาว
นาน โดยเสมา ส.ช. นี้ ว่ากันว่าสร้างโดยคนเดียวกับที่สร้าง
เหรียญ ส. ช. ของหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค่ ปี 2513 แต่รุ่นนี้
ได้สร้างขึ้นก่อน ทั้งนี้เพราะการวางตัวย่อด้านหลังมีลักษณะตรง
กันนั่นเอง
โดยผู้จัดสร้างตามความเชื่อแล้วคือ พลโทสมุทร ชาตินันท์ อดีต
เจ้ากรมการแพทย์ทหารบกในช่วงราวปี 2510 ได้ฟังรับสั่งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เกี่ยวกับทหารที่ได้
ร่วมรบสงครามเวียดนามว่าต้องให้การสนับสนุน โดยเฉพาะ
ทหารที่ทุพพลภาพต้องให้มีคุณค่า มีการจัดเตียนอวัยวะ ทั้ง
แขนขาเทียมให้พร้อม รวมไปถึงการสนับสนุนทางด้านจิตใจแก
ทหารที่ร่วมรบและทหารที่บาดเจ็บกลับมาเมืองไทย ซึ่งช่วงเวลา
ที่สร้างเหรียญ เสมา ส.ช. นี้เองก็เกิดในปี 2510 อันเป็นช่วงเวลา
เดียวกับ ที่พลโทสมุทรได้ฟังรับสั่งมานั่นเอง เมื่อพิจารณาร่วม
กับเหรียญ ส.ช. หลวงพ่อพรหม ที่ท่านได้สร้างขึ้นแจกทหาร
เสนารักษ์(แพทย์สนามรบ) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและไว้ป้องกันตัว
แล้ว ก็เชื่อว่าเหรียญเสมา ส.ช.นี้น่าจะได้จัดสร้างเพื่อแจกแก
ทหารเสนารักษ์ที่ออกร่วมรบสงครามเวียดนามในปีแรก ( ผลัด
แรก 6 มกราคม 2510 ) อันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ได้สร้าง
เหรียญเสมา ส.ช. ขึ้นมานั่นเอง

webmaster, อีเมลล์: (4/28/2014 10:31:53 AM) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 1
ด้านหน้าเหมือนเหรียญ ป.ร. แต่ด้านหลังใช้ยันต์คนละชุดกับทั้ง
6 รุ่นแรก โดยไปใช้ยันต์ชุดแรกๆ ที่หลวงพ่อเงินใช้กับวัตถุมงคล
ของท่าน คือ บนสุดเป็นตัวอุณาโลม อยู่เหนือตัว มิ แถวที่ 3 เป็น
ยันต์ นะ นะ ถัดไปเป็นหนังสือไทยว่า ที่ระลึก เสาร์ห้า แถวต่อไป
คือวัดดอนยายหอม แถวรองสุดท้ายคือ ๒๕๑๐ และแถวสุดท้าย
คือ ส.ช. น่าจะเป็นตัวย่อผู้สร้างนั่นเอง


จาก คุณwebmaster (4/28/2014 10:32:26 AM)
กลับด้านบนเฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte