Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ
(3/31/2014 8:17:10 AM)
เอกสารต้นฉบับเดิม"พระ 25 ศตวรรษ" แผนผังพิธีพุทธาภิเษก
พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เป็นสุดยอดพระเครื่องที่น่าหามา
บูชาอย่างยิ่ง เนื่องด้วยพิธีที่ยิ่งใหญ่ เจตนาและวัตถุประสงค์ใน
การสร้างที่ดี รวมใว้ซึ่งสถาบันสำคัญของประเทศ คือ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราช
ดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลเมื่อวันที่
28 กรกฏาคม พ.ศ. 2498 และเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเททอง
หล่อพระพุทธรูปจำลอง

"พระพุทธปฏิมาประธานพุทธมณฑล" และทรงกดพระพิมพ์
พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อดินผสมเกสรจำนวน ๓๐ องค์
ณ มณฑลพิธีวัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.
ศ.2500 พระ 25 พุทธศตวรรษ สร้างขึ้นเมื่อปี 2500 วัตถุ
ประสงค์เพื่อหารายได้สร้าง พุทธมณฑล ที่ศาลายา จ.นครปฐม
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาในเมืองไทย สมัยนั้น
ใครที่ไปติดต่อราชการที่อำเภอหรือจังหวัด จะต้องทำบุญเช่า
พระ พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ สมัยก่อน 1 องค์ 5 บาท

มือใหม่หัดส่อง, อีเมลล์: (3/31/2014 8:17:10 AM) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 1
พระ 25 ศตวรรษ เมื่อเริ่มได้รับความนิยมจากประชาชนแล้วก็
เริ่มมีการแบ่งแยก เนื้อพระ และ พิมพ์ทรง ให้เป็นเนื้อและพิมพ์
นิยมมากขึ้นซึ่งเนื้อ "พระ 25 ศตวรรษ ทองคำ, พระ 25
ศตวรรษ เนื้อนาก, พระ25ศตวรรษ เนื้อเงิน" ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่
สุดตามลำดับโดยแบ่ง "เนื้อชิน" ออกเป็น "พิมพ์มีเข็ม" นิยม
มากกว่าพิมพ์ "ไม่มีเข็ม" ส่วนทางด้าน "เนื้อดิน" ก็มีการแยก
ตามความนิยมออกโดยจัด "เนื้อสีดำ" เป็นเนื้อที่ได้รับความนิยม
ที่สุดจากนั้นก็จัด "เนื้อโทนสีช็อกโกแลต" ได้รับความนิยมรองลง
มาและ "เนื้อแร่" ก็ได้รับความนิยมในระดับเดียวกับ "เนื้อ
ช็อกโกแลต" ส่วนเนื้ออื่น ๆ ก็ได้รับความนิยมรองลงมาเนื้อไหน สี
โทนอะไรหายากก็จะแพงกว่าโดยมี รายละเอียดแตกต่างมากมาย
ทั้งที่เป็นพระที่สร้างในพิธีเดียวกัน

จาก คุณมือใหม่หัดส่อง (3/31/2014 8:17:45 AM)
กลับด้านบนเฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte